DED - DŘEVOSTAVBY, DŘEVODOMY

Konstrukce dřevostaveb

domů vychází z léty osvědčeného systému tzv. Plattform frame system, jehož kolébkou je USA, s více než 60% podílem dřevodomů na celkové bytové výstavbě. Jedná se o sloupkový systém, jehož prostorová tuhost je zajištěna ztužením konstrukce stropu a stěn. Požadované tuhosti stěn a stropů je dosaženo OSB deskami (dřevoštěpkové desky), které jsou na sloupkovou kostru připevněny z obou stran. Vnitřní povrch stěn je potom tvořen obvykle sádrokartonem nebo palubkovým obkladem. Vnější povrch bývá ze strukturální omítky nebo z palubek. Vše záleží na přání zákazníka.

Tepelná izolace

je jednou z předností dřevodomů, která stavebníkům zásadně snižuje finanční náklady na vytápění. Součinitel prostupu tepla U = 0,124 W/m2K ( tepelný odpor R = 8,064 m2K/W) dle ČSN EN ISO 6946 . Výpočet je zpracován programem URSA Střecha 2.5.3. Obvodová stěna má následující skladbu, směrem z interiérů do exteriéru.

 1. Sádrokarton 12,5 mm na roštu
 2. Vláknitá izolace URSA 50 mm
 3. Parobrzda
 4. OSB desky 15 mm
 5. Vláknitá izolace URSA 140 mm, mezi svislé hranoly 140/50,
  osová vzdálenost 625 mm.
 6. OSB desky 15 mm
 7. Polystyren URS XPS 100 mm
 8. Strukturální omítka.

Jsme schopni navrhnout a doložit výpočtem, včetně bilance kondenzátu jakoukoliv skladbu obvodové stěny, ať již s větranou či nevětranou fasádou. Výše popsaná skladba je klienty nejčastěji požadována. Samozřejmě s klientem probereme problematiku difúze vodních par atd.

Pro zajímavost a pro srovnání uvádíme parametry omítnuté stěny z plných cihel tl. 45 cm. U = 1,179 W/m2K ( tepelný odpor R = 0,848 m2K/W) . Aby stěna z plných cihel měla stejný tepelný odpor jako stěna uvedené dřevostavby, musela by mít tloušťku 420 cm. Další porovnání jsou zde.

Architektura rodinných dřevodomů

Jsme schopni vyprojektovat prakticky jakýkoliv domek podle individuálního přání, lokality nebo účelu, který má stavba splňovat. Zájemce o dřevodomek by si ale měl uvědomit, že dřevostavba je odlišná konstrukce od klasické zděné stavby a že některé konstrukční a tepelnětechnické přednosti těchto staveb by neměly být degradovány převodem do často módní ale neracionální podoby klasické zděné stavby. Nejnovější trendy v USA, Austrálii, Německu, Rakousku a Švýcarsku jasně odlišují architekturu dřevostaveb od klasické zděné stavby. Také my zastáváme, zejména s ohledem na racionalitu a energetickou úspornost konstrukce, tento ve světě již jednoznačný trend.

Individuální přístup

Jsme toho názoru, že kvalitní stavba a spokojenost na straně investora i dodavatele může vzniknout pouze při individuálním přístupu. Nedokážeme si představit, že dům lze vybrat v katalogu bez jakéhokoliv vztahu k pozemku a potom ho kdykoliv a kdekoliv postavit. Z tohoto důvodu chceme se zákazníkem spolupracovat od první úvahy o stavbě domku, až po kolaudaci. Každý zákazník má možnost předem s námi konzultovat vhodnost pozemku, který společně se zákazníkem navštívíme, architekturu, dispoziční řešení, konstrukci, rozsah vybavení, investiční náklady až po zajištění financování hypotékou, případně navštívit některý již dříve námi postavený dřevodomek. Myslíme si, že jenom dobrá příprava může zamezit zklamání a zbytečným finančním ztrátám.

Návštěva pozemku a veškeré konzultace před vlastní objednávkou jsou zdarma. Využijte těchto služeb v plném rozsahu, protože jedině tak si vytvoříte jasnou a konkrétní představu co, za kolik peněz, v jakém termínu a v jaké kvalitě můžete očekávat. Operaci slepého střeva jistě svěříte lékaři, nikoliv krejčímu. Stavbu dřevodomku svěřte raději těm, kteří se tomuto oboru profesionálně věnují.

Ceny dřevostaveb

Naše firma pouze domy projektuje. Stavby realizují firmy specializované na dřevostavby, s potřebnými zkušenostmi, které s námi úzce spolupracují a cenu kalkulují na základě našich projektů. Zákazníkům předáme vždy několik kontaktů na dodavatele, s nimiž jsme zatím měli velmi dobré zkušenosti, což potvrdili naši klienti. Pro stavebníky je to zásadní výhoda, protože si mohou porovnat jednotlivé nabídky. Naši zákazníci si tak mohou vybrat tu dodavatelskou firmu, která jim bude vyhovovat. Naším zájmem je, aby průběh stavby a kvalita práce odpovídala ceně. Nikdy bychom neriskovali spolupráci s neznámou, neověřenou firmou bez dostatečné historie. Výše uvedené věty jsou velmi důležité při výběru dodavatele. Na druhé straně se nebráníme spolupracovat s pro nás neznámou firmou, kterou ovšem stavebník dobře zná. Cíl je jediný. Spokojenost stavebníka, projektanta a dodavatele. Vždy se musí jednat o tvůrčí spolupráci a ne o boj kdo, z koho.

Níže ceny slouží pouze k rámcové orientaci zákazníků. Jsou stanoveny empiricky na základě již realizovaných staveb a vychází z nákladů na 1m2 celkové podlažní plochy (tzn. plochy základové konstrukce x počet podlaží). Uvedená čísla platí pouze pro nacenění nadzemních podlaží. Pro podzemní podlaží a při složitém zakládání objektů je i pro úvodní odhad nutná individuální kalkulace. V cenách nejsou zahrnuty náklady na zasíťování pozemků, domovní přípojky, terénní a stavební úpravy mimo objekt.

Cenu za realizaci hrubé stavby (bez DPH) lze předpokládat v rozmezí:
 1. u přízemních objektů 10 000,-12 000,- Kč/m2 celkové podlažní plochy
 2. u dvou a vícepodlažních objektů 9 000,-11 000,- Kč/m2 celkové podlažní plochy
 3. u rozsáhlejších objektů dřevostaveb (bytové domy, vícebytové RD ...) 8 000,- 9 000,- Kč/m2 celkové podlažní plochy
V ceně je obsaženo:
 • ceny jsou za horní stavbu
 • svislé a vodorovné nosné konstrukce
 • krov včetně laťování a difuzní folie
 • střešní krytina skládaná včetně klempířských prvků
 • fasáda včetně vnějších obkladů a podhledů
 • vnější výplně otvorů (okna ,dveře) včetně venkovních parapetů
 • kompletní zateplení obvodových stěn i střechy, včetně parotěsné folie z vnitřní strany

Zvenku je dům kompletně hotový a zbývá dokončit vnitřní prostory.

Cenu za realizaci stavby na klíč (bez DPH) lze předpokládat v rozmezí:
 1. u přízemních objektů 19 000,- až 21 500,- Kč/m2 celkové podlažní plochy,
 2. u dvou a vícepodlažních objektů 16 500,- až 18 500,- Kč/m2 celkové podlažní plochy,
 3. u rozsáhlejších objektů (bytové domy, vícebytové RD ...) 15 000,- až 18 000,- Kč/m2 celkové podlažní plochy.

V ceně je zahrnuto standardní vybavení objektu.

Všechny domy jsou projektovány zcela individuálně dle požadavků, parcely a také finančních možností klientů. Rovněž úroveň dohotovení je zcela individuální. Každému zákazníkovi umožníme prohlídku dosavadních realizací (hotových nebo v nejrůznější úrovni rozestavěnosti). Doporučujeme osobní kontakt, abychom mohli detailně zodpovědět veškeré dotazy a ukázat Vám realizace v terénu, včetně konkrétní ceny a zkušenosti zákazníků. Domníváme se, že konkrétní realizace mají větší výpovědní hodnotu než prospekt, nebo počítačová animace.

DED 2021 Design and Programming by - IvoWeb