Administrativní dřevostavby

Administrativní dřevostavby
Racionální řešení
V poslední době přibývá stále více klientů z firemní sféry, kteří požadují realizaci administrativních budov jako dřevostavby. Motiv jejich přání vychází z některých výhod dřevostaveb:

Hlavni výhody dřevostaveb

 1. rychlost realizace,
 2. rozumná cena,
 3. minimální provozní náklady, které jsou dány vysokým tepelným odporem nízkoenergetické stavby.


Administrativní dřevostavby     Administrativní dřevostavby

Administrativní dřevostavby


Typy administrativních dřevostaveb

V podstatě lze jako dřevostavbu postavit jakýkoliv objekt, včetně činžovních domů. V České republice ovšem, zatím možná i z důvodu velmi přísných požárních předpisů, vícepodlažní dřevostavby nejsou obvyklé. Zatím jsme projektovali jednopodlažní a dvoupodlažní administrativní dřevostavby, které dobře vyhověly i nejpřísnějším požárním, hygienickým i tepelně technickým požadavkům. Jsme rádi, že dle vyjádření uživatelů, bylo splněno to, co bylo očekáváno.


Administrativní dřevostavby     Administrativní dřevostavby

Administrativní dřevostavby     Administrativní dřevostavby

Dispoziční řešení administrativních dřevostaveb

Obvykle se jedná o dvou, častěji však třítraktové dispoziční řešní. Prostřední trakt tvoří chodba, na níž na obou stranách navazují kanceláře, resp. sociální zařízení, jídelna atd. Jednotlivé trakty mohou mít různou šířku. Požadavky investoru jsou řešeny zcela individuálně.

Konntrukční řešení administrativních dřevostaveb

Jedná se o montovaný, lehký, dřevěný skelet, tepelně mimořádně izolovaný, se šikmou střechou se sklonem 15 0 . Konstrukční systém vzniklý v USA ve 30. letech 20. století, je dnes ve světě velmi rozšířen a znám pod názvem Platform Frame Systém nebo Two by Four. Obvodový nosný plášť je tvořen rastrovými sloupky 140 / 50 mm, které jsou sevřeny mezi dvě OSB desky tl. 15 mm. Strop ( u přízemních dřevostaveb ) je z dřevěných stropnic 80 / 200. Stropní nosníky jsou osazeny na podélné obvodové a vnitřní stěny. Sedlová střecha je tvořena vazníky, které jsou osazeny na nosné stěny.

Tepelná izolace dřevostaveb

je jednou z předností dřevostaveb, která investorům snižuje finanční náklady na vytápění. Součinitel prostupu tepla U = 0,124 W/m2K ( tepelný odpor R = 8,064 m2K/W) dle ČSN EN ISO 6946 . Výpočet je zpracován programem URSA Střecha 2.5.3. Obvodová stěna má následující skladbu, směrem z interiérů do exteriéru.

Skldba

 • Sádrokarton 12,5 mm na roštu)
 • Vláknitá izolace URSA 50 mm
 • Parobrzda
 • OSB desky 15 mm
 • Vláknitá izolace URSA 140 mm, mezi svislé hranoly 140/50,
  osová vzdálenost 625 mm. Nebo pěna Icynene ®.
 • OSB desky 15 mm
 • Polystyren URS XPS 100 mm
 • Strukturální omítka.
Jsme schopni navrhnout a doložit výpočtem, včetně bilance kondenzátu jakoukoliv skladbu obvodové stěny, ať již s větranou či nevětranou fasádou. Výše popsaná skladba je investory nejčastěji požadována. Samozřejmě s klientem probereme problematiku difúze vodních par atd.

U dřevostaveb, kde je uvažován provoz s vysokou relativní vlhkostí, doporučujeme místo vláknité tepelné izolace,použít stříkanou izolaci Icynene® . Jedná se o stříkanou izolační pěnu vyrobenou na vodní bázi. Za 25 let, kdy je s velkým úspěchem aplikována v Kanadě a USA, byla již použita ve více než 300 000 stavebních projektech - viz foto.

Více informací podá ing. Vojta, mobil: 602 735 624

Administrativní dřevostavby     Administrativní dřevostavby

Administrativní dřevostavby     Administrativní dřevostavby


Využijte velmi výhodnou hypotéku !!!!
DED 2024 Design and Programming by - IvoWeb