Dřevodům svépomoci

Dřevodům svépomoc
Schůdné řešení


Dřevodům svépomoci - proč ne?

Pro klienty, kteří si chtějí dřevodům postavit svépomoci, zpracujeme přehlednou projektovou dokumentaci dle jejich individuálního přání. Dokumentace obsahuje výpisy všech konstrukčních prvků. Každý prvek je ve výkrese přehledně označen. Prvky označené ve výkresech jsou také uvedeny v tabulce. U každého prvku je uvedena délka, šířka, výška a objem prvku a na závěr, celkový objem řeziva. Stavebník tak má v ruce kompletní výpis, podle něhož mu pila nařeže příslušné konstrukční prvky. Výsledkem je v podstatě stavebnice s podrobnou dokumentací.Součástí dokumentace je samozřejmě také železobetonová základová deska, osazení do terénu, skladby podlah, stropů atd., a vše co je nutné pro stavební povolení.

Vlastní stavba

Vlastní stavba dřevodomu není příliš složitá. I když se jedná o dřevostavbu není např. potřeba ovládat problematiku tesařských spojů. Nejedná se totiž o hrázděnou stavbu, ale o sloupkovou konstrukci, která je plošně ztužena z obou stran OSB deskami. Původně, v době když tyto moderní deskové prvky neexistovaly, se používala prkna, která se přibíjela diagonálně. Diagonálně upevněná prkna zpevňují konstrukci domu cca 6x oproti prknům přibitým vodorovně. Dnes stejnou funkci jako diagonálně přibitá prkna, tvoří moderní deskové materiály ( OSB desky nebo Fermacell ) Vynález sloupkové konstrukce, tak jak ji známe dnes, totiž úzce souvisí se zavedením strojové výroby hřebíků, takže bylo možné pracné tesařské spoje nahradit hřebíkovými a těžké dřevěné trámy byly nahrazeny fošnami. Tato konstrukce se nazývá Balon Frame Systém a nebo také Two by Four ( dva na čtyři palce - což byl původní rozměr svislých sloupků ) a velmi rychle se rozšířila po celých USA a Kanadě.

Tepelná izolace

Vlastní vložení tepelné izolace není rovněž obtížné. Nejčastěji se používají vláknité izolace, které se vkládají mezi konstrukční sloupky. Šířka rohoží musí být o 2 cm širší než světlá vzdálenost mezi svislými konstrukčními sloupky. Potom se konstrukce zaklopí OSB deskou z vnitřní strany. Důležitou pozornost je nutno věnovat parozábraně. Buď se přelepí spáry OSB desek neprůvzdušnou páskou, nebo se na vnitřní stranu stěny na OSB desky natáhne parozábrana, což je polyetylenová fólie, která má přelepeny svislé a vodorovné spoje.

Konstrukční výhody dřevostaveb

Výhodou dřevostaveb je také to, že se většinou manipuluje s prvky, které jsou poměrně lehké a není tedy nutno používat těžké mechanizace. Také bezpečnost práce je na stavbě dřevodomu velmi vysoká, protože všechny prvky jsou okamžitě nosné ( není nutné čekat na ztuhnutí nosných prvků, konstruovat složité bednění atd.) Další výhodou při svépomocné stavbě je použití poměrně malého sortimentu nářadí a možnost práce i v zimních měsících. To u mokrých procesů při stavbě klasických zděných staveb nelze. Konstrukce je také okamžitě použitelná a nemusí vysýchat. Nedochází k velkým přesunům hmot a všechno roste velmi rychle, což působí radost stavebníkovi.

Ti klienti, kteří se rozhodli pro svépomocnou výstavbu, si nechává postavit tesařskou firmou sloupkovou dřevěnou kostru. To jsme schopni zajistit některou firmou, která s námi spolupracuje. Rozsah pomoci stavebníkovi je zcela individuální. Stavebník využívá naše zkušenosti, které jsme získali na mnoha realizacích. Záleží ovšem jenom na každém stavebníkovi, pro jaký postup se rozhodne. Pro všechny fáze stavby jsme schopni zajistit výkon technického dozoru autorizovaným inženýrem, což je při realizaci svépomoci nutné. Na požádání také provedeme vytýčení stavby atd.

   

   

   Využijte velmi výhodnou hypotéku !!!!
DED 2023 Design and Programming by - IvoWeb