Dřevodům v proluce

Dřevodům v proluce
Víc prostoru než se může zdát.


Investor stál před problémem, zda rekonstruovat zděný, vlhký dům s nevhodnou dispozicí, či zda dům zbořit a postavit stavbu novou. Nakonec se rozhodl pro novostavbu dřevodomu.
Dřevodům na velmi úzké parcele přesto vyhovuje čtyřčlenné rodině. Přízemí obsahuje velký obytný prostor, dobře osvětlený dvojicí dvoukřídlových balkónových dveří, kuchyňský kout, WC s umývadlem a technickou místnost. V patře se nachází tři ložnice, koupelna a šatna.

Výhody řešení:
  1. Zvolený konstrukční systém, díky subtilním nosným konstrukcím zvětšuje obytnou plochu.
  2. Hmotnost dřevostavby je cca 15-20% hmotnosti zděné stavby. Nedošlo k přitížení základové spáry sousedních štítů.
  3. Tepelný odpor obvodové sendvičové konstrukce značně převyšuje tep. odpor konstrukce z klasického zdiva.
  4. Investor získal příjemné, suché a prosluněné bydlení, s plnoplošně navařenou proti radonovou izolací.


   

   

   

   

   Využijte velmi výhodnou hypotéku !!!!
DED 2023 Design and Programming by - IvoWeb