Izoblok

Pro klienty, kteří dávají přednost obvodovému
plášti s vysokou požární odolností a akumulací.


V projektech rodinných domů, se orientujeme na technologie, které jsou úsporné z hlediska investičních i provozních nákladů. Vzhledem k trvale rostoucím cenám energií a práce, používáme technologie, které musí splňovat:

  1. Výroba konstrukčních prvků je energeticky nenáročná - proto nejsou drahé.
  2. Montáž je jednoduchá a časově nenáročná - úspora práce.
  3. Obvodový plášť musí zaručit maximální tepelný odpor - úspora za vytápění.

Tyto požadavky splňuje např. sendvičové zdivo IZOBLOK a konstrukce stropů z nosníků na bázi dřeva, která je doplněna zvukovou a kročejovou izolací, s potěrem z anhydritu.

VÝHODY:
  • vysoký tepelný odpor, R = 4,12 m2K / W
  • nosná část zdiva z monolitického betonu je eliminována na tl. 13 až 15 cm, což přináší zvětšení užitné plochy domu oproti klasickým cihelným blokům o cca 8 - 10 m2
  • suchá montáž
  • zmenšení požárně - bezpečnostních odstupů
  • žádné drahé překlady nad otvory
  • vysoká neprůzvučnost
  • umožňuje jakoukoliv tvarovou rozmanitost.

detail rohu
Detail rohu
překlad z izobloku
Překlad z IZOBLOKU
tvarová přizpůsubivost
Tvarová přizpůsobivost


Projekty úsporných domů vznikají ve spolupráci s firmou:

Ing. Aleš Dufek
autorizovaný prodejce
systému IZOBLOK
pro celou ČR

E-mail: info@izoblok.info
Tel: 605 295 076 (T-mobile)
telefonické informace 24 hod. denně
Web: www.izoblok.info

Ti zájemci, kteří si prohlédli, nebo bydlí v rodinných domech, které jsme postavili, pochopili, že doba rodinných domů z cihelného zdiva s těžkými stropními konstrukcemi je již nenávratně minulostí.
Obrovská pracnost, energetická náročnost a tepelné vlastnosti klasicky zděných domů již nemohou konkurovat moderním sendvičovým technologiím podobně, jako povoz tažený koňským spřežením nemůže konkurovat moderním dopravním prostředkům.

Nízké náklady na vlastní stavbu, rychlost výstavby a zejména každoroční zásadní úspora peněz za otop u našich domů je jednoznačným a přesvědčivým argumentem pro racionálně uvažující klientelu.

Tvárníce IZOBLOK jsou atestovány a odpovídají veškerým platným přepisům v ČR.

DED 2023 Design and Programming by - IvoWeb