Radostné realizace

   Občas, se podaří realizace dřevodomu, kterou nazýváme radostnou. Stává se to zřídka, ale stojí to zato. Podmínkou totiž není pouze souzvuk klienta a projektanta, sousedů, dotčených organizací, ale zejména postoj stavebního úřadu.

Rigidita úředníků stavebního úřadu je zásadním problémem, který limituje výsledek. Nejčastější námitkou je, že dům má vypadat jako okolní zděné stavby. Jinakost není inspirativní ale podezřelá. Připadá mi to, jako kdyby někdo chtěl zkonstruovat auto, které bude vypadat jako bryčka. Je to ubíjející. Úředník si naprosto neuvědomuje, že dům vzniká za peníze investora. Často je stavebník nucen do zcela neracionálního a drahého řešení, které vůbec nechce. O složitosti a rozbujelosti legislativy vůbec nehovořím.

Domy na fotografiích jsou jedny z mála, kde jsme jakž, takž proklouzli legislativní džunglí. Červený dům navrhla ing.arch. Bambuchová, ostatní ing. Vojta.
Nakonec citát Ludwiga von Miesese:
>„Každý polovzdělanec může použít bič a přimět ostatní lidi k poslušnosti. Ale sloužit veřejnosti vyžaduje inteligenci a pečlivost. Jen několika lidem se podaří vyrábět boty lépe a levněji než jejich konkurentům. Cílem neefektivního odborníka bude vždy domáhat se nadřazeného postavení byrokracie. Je mu úplně jasné, že v tržním hospodářství nemůže uspět. Pro něj je všeobjímající byrokracie útočištěm. Obdařen úřednickou mocí bude za pomoci policie prosazovat svá nařízení.“

   

   


         


Využijte velmi výhodnou hypotéku !!!!
DED 2023 Design and Programming by - IvoWeb