CHATA DVOU TVÁŘÍ

rekonstrukce     rekonstrukce

rekonstrukce     rekonstrukce

rekonstrukce     rekonstrukce

rekonstrukce     rekonstrukce

     V době podivných fenoménů (LGBT Me too BLM Gender atd.) pandemií a válek lidé touží stále více po klidu v přírodě. Česká populace má zásadní výhodu v tom, že mnoho lidí vlastní chaty. Mnozí svoje chaty užívají od dětství a rádi se do nich vrací po celý život, i když na svých cestách poznali i jiné světy. Velmi často se jedná o stavby staré mnoho desetiletí, které již nevyhovují současným požadavkům. Pro důvod, proč stále více majitelů přistupuje k zásadní rekonstrukci svých rekreačních nemovitostí. Každá koruna vložená do rekonstrukce chaty se neztratí, není ohrožena inflací a navíc cena rekreačních chat trvale stoupá. To je i příběh chaty, která byla, je a bude trvalým, lesním exilem, ovšem se standardem 21. století.

Zadání:
Vycházeli jsme z obdélníkového půdorysu stávající chaty, která byla odstraněna. Půdorysné rozměry chaty 8,9 x 6,5 m jsou dány základovou konstrukcí původní chaty, které byly v některých částech původního obrysu objektu upraveny. Výška chaty 6,95 m nad úrovní podlahy. Jedná se jednoduchou konstrukci, vycházející z klasického archetypu venkovské zástavby. Nad kvádrem přízemí je vztyčena sedlová střecha. Veškeré přípojky na infrastrukturu byly zachovány.

Dispoziční řešení:
Dispozičně je chata členěna na část denní v přízemí a klidovou v podkroví. Vstup do chaty je z jihovýchodní strany, z přiléhající dřevěné terasy přes zádveří, sloužící rovněž jako šatna. Půdorys přízemí je velmi jednoduchý a je v podstatě tvořen jedním prostorem, který je dělen pouze funkčně nikoliv příčkami na část obytnou s krbovými kamny, část jídelní a část kuchyňskou. Na kuchyň navazuje koupelna, z níž je přístupné rovněž WC. Velké okenní otvory propojují interiér s terasou kolem chaty. Po schodišti je přístupné podkroví, kde se nalézají dvě ložnice.

Architektonické řešení:
Klient zvolil dva druhy vnějšího obkladu stěn chaty, které tak evokují dvě rozdílné tváře stavby. Jihovýchodní a jihozápadní obklad je z modřínu, severozápadní a severovýchodní fasáda je obložena žárově pozinkovaným a probarveným plechem. Stěny v interiéru jsou dřevěné a dotvářejí tak příjemný, teplý a útulný pocit zejména v zimních měsících, což ještě podtrhují krbová kamna s plápolajícím ohněm. Velká okna umožňují obyvatelům chaty být uvnitř a současně permanentně vnímat hru okolní krajiny. Chata je tak dokonalým azylem v klidu lesa v nepřehledné, turbulentní době.

Konstrukční řešení:
Objekt je řešen jako příčný troj trakt, který je tvořen obvodovou, nosnou konstrukcí a sedlovou střechou krokevní soustavy. Jedná se o montovaný, lehký, dřevěný skelet, tepelně mimořádně izolovaný, se šikmou střechou se sklonem 40 0 . Konstrukční systém, vzniklý v USA ve 30. letech 20. století, je dnes ve světě velmi rozšířen a znám pod názvem Two by Four. Tepelný prostup obvodové stěny je U= 0,145 W/m2K (R = 6,9 m2K/W). Chata je celoročně obyvatelná.

rekonstrukce     rekonstrukce

Původní chata
rekonstrukce     rekonstrukceVyužijte velmi výhodnou hypotéku !!!!
DED 2024 Design and Programming by - IvoWeb