DŘEVO, SKLO, KÁMEN

Dřevostavba pohaněná sluncem
Kámen, dřevo, sklo a pokora ke krajině.

V neskutečně krásné lokalitě uprostřed sadů si náš klient staví v podstatě svépomoci jednu z námi navržených dřevostaveb.

Dispoziční řešení vychází z požadavku investora. Vstup do domu je přes zádveří na severovýchodní straně objektu. Na prostor zádveří se šatní skříní, navazuje technická místnost. Dům je rozdělen na část denní a klidovou. Obě části propojuje předsíň po celé délce domu, která je osvětlena balkónovými dveřmi, které jsou prolomeny v protilehlých štítech. Předsíň tak tvoří komunikační osu, z níž jsou nezávisle přístupné všechny části domu. Jihovýchodní, menší polovinu domu tvoří denní část, kde se nachází kuchyně, pracovna a obývací pokoj. Tyto části na sebe přímo navazují. Na kuchyni s obvyklým vybavením navazuje zimní zahrada s možností stolování. Obývací pokoj, stejně jako zimní zahrada je napojena posuvnými balkónovými dveřmi na přiléhající krytou terasu, která tak v letních měsících přirozeně zvětšuje denní obytnou část domu. Severozápadní část domu tvoří dvě ložnice, koupelna a WC. Všechny prostory klidové části mají nezávislý přístup z předsíně. Obě ložnice také navazují na krytou terasu balkónovými dveřmi. Rozsáhlým prosklením všech obytných místností směrem na jihozápad je zprostředkován kontakt s okolní atraktivní přírodou. V letních měsících bude jihozápadní fasáda příjemně zastíněna velkým přesahem střechy nad terasou.

dřevostavba     dřevostavba

dřevostavba

Tvar a výraz domu vychází z klasického archetypu. Nad kvádrem přízemí je vztyčena sedlová střecha o sklonu 26 0. Zásadním cílem bylo umožnit obyvatelům domu být uvnitř a současně permanentně vnímat hru okolní krajiny. Tomu byly podřízeny veškeré detaily. Dům by měl být nadčasový a i v budoucnu by měl trvale úspěšně plnit svoji funkci. Štítové stěny byly obloženy kamenem, který se v lokalitě často používal.

Snahou projektanta bylo, i na malém půdorysném rozměru vytvořit vzdušný a prosvětlený interiér. K pocitu velkého prostoru přispívají nejen velké okenní otvory, ale také předsíň, tvořící komunikační osu objektu umožňující průhled domem balkonovými dveřmi, které jsou osazeny v protilehlých štítových stěnách. Objekt má působit zcela nenápadně a nenásilně zapadnout do krásného přírodního okolí.

Další informace - ing.Vojta mobil: 602 735 624

dřevostavba     poháněná sluncem

dřevostavba     poháněná sluncem

poháněná sluncem
DED 2019 Design and Programming by - IvoWeb