DŘEVO, SKLO, KÁMEN

Dřevostavba pohaněná sluncem
Kámen, dřevo, sklo a pokora ke krajině.

V neskutečně krásné lokalitě uprostřed sadů si náš klient staví v podstatě svépomoci jednu z námi navržených dřevostaveb.

Dispoziční řešení vychází z požadavku investora. Vstup do domu je přes zádveří na severovýchodní straně objektu. Na prostor zádveří se šatní skříní, navazuje technická místnost. Dům je rozdělen na část denní a klidovou. Obě části propojuje předsíň po celé délce domu, která je osvětlena balkónovými dveřmi, které jsou prolomeny v protilehlých štítech. Předsíň tak tvoří komunikační osu, z níž jsou nezávisle přístupné všechny části domu. Jihovýchodní, menší polovinu domu tvoří denní část, kde se nachází kuchyně, pracovna a obývací pokoj. Tyto části na sebe přímo navazují. Na kuchyni s obvyklým vybavením navazuje zimní zahrada s možností stolování. Obývací pokoj, stejně jako zimní zahrada je napojena posuvnými balkónovými dveřmi na přiléhající krytou terasu, která tak v letních měsících přirozeně zvětšuje denní obytnou část domu. Severozápadní část domu tvoří dvě ložnice, koupelna a WC. Všechny prostory klidové části mají nezávislý přístup z předsíně. Obě ložnice také navazují na krytou terasu balkónovými dveřmi. Rozsáhlým prosklením všech obytných místností směrem na jihozápad je zprostředkován kontakt s okolní atraktivní přírodou. V letních měsících bude jihozápadní fasáda příjemně zastíněna velkým přesahem střechy nad terasou.

dřevostavba     dřevostavba

dřevostavba

Tvar a výraz domu vychází z klasického archetypu. Nad kvádrem přízemí je vztyčena sedlová střecha o sklonu 26 0. Zásadním cílem bylo umožnit obyvatelům domu být uvnitř a současně permanentně vnímat hru okolní krajiny. Tomu byly podřízeny veškeré detaily. Dům by měl být nadčasový a i v budoucnu by měl trvale úspěšně plnit svoji funkci. Štítové stěny byly obloženy kamenem, který se v lokalitě často používal.

Snahou projektanta bylo, i na malém půdorysném rozměru vytvořit vzdušný a prosvětlený interiér. K pocitu velkého prostoru přispívají nejen velké okenní otvory, ale také předsíň, tvořící komunikační osu objektu umožňující průhled domem balkonovými dveřmi, které jsou osazeny v protilehlých štítových stěnách. Objekt má působit zcela nenápadně a nenásilně zapadnout do krásného přírodního okolí.

Další informace - ing.Vojta mobil: 602 735 624

dřevostavba     poháněná sluncem

dřevostavba     poháněná sluncem

poháněná sluncem

poháněná sluncem     poháněná sluncem

poháněná sluncem     poháněná sluncem

poháněná sluncem     poháněná sluncem

poháněná sluncem     poháněná sluncem

poháněná sluncem     poháněná sluncem
DED 2023 Design and Programming by - IvoWeb