DED - DŘEVOSTAVBY, DŘEVODOMY

If you are interested, please contact me at the e-mail address: design@ded.cz


Řešení drahého bydlení - celoročně obyvatelná CHATA.

Chaty a chataření je v ČR fenoménem, který nemá ve světě s výjimkou Skandinávie obdoby. Každý pátý dům v republice slouží jako rekreační objekt. 39% ekonomicky aktivních Čechů tráví nejdelší část své dovolené na chatě nebo chalupě.

Mnoho lidí totiž zjistilo, že chaty nemusí být pouze sekundárním rekreačním bydlením, ale plnohodnotným způsobem bydlení uprostřed přírody. Nejedná se již pouze o důchodce, kteří nemusí dojíždět do zaměstnání. Velmi často jde o lidi, kteří mají svobodné povolání nebo o zájemce, kteří nechtějí bydlet ve městě a také ne v nově budovaných satelitních aglomeracích rodinných domků, kde ceny pozemků často vysoce převyšují kvalitu poskytovaného způsobu bydlení. Rozšíření mobilních sítí a internetu také umožňuje mnoha lidem pracovat doma a chata je ideálním řešením.

Tento nový silný boom jsme zaznamenali i my. Přichází stále více klientů, kteří koupí starou chatu, která se většinou zbourá a na stávajících základech se provede betonová deska. Postaví se nová chata ( dřevodům ) s nejvyššími možnými parametry tepelné izolace. Výhodou je již vzrostlá zeleň, vybudované komunikace, napojení el., resp. vody. Kanalizace se řeší obvykle vyvážecí jímkou nebo čističkou odpadních vod.

Nepominutelnou výhodou je také to, že stavební úřady stavbu chaty stále vnímají jako rekreační objekt a stavebník tak není obtěžován různými, absurdními regulativy, obvyklými v satelitních aglomeracích. Byrokratická hydra naštěstí ještě neobjevila tento prostor svobodných občanů a tak ve skrytu vzniká příjemné, přirozené bydlení, s nejvyšším standardem za rozumné peníze. Ve stínu borovice je tak možno při práci na PC rozmlouvat s kocourem, veverkou či strakapoudem.

Chaty a chataření, které přečkalo nejrůznější komplikovaná období, vydrží v budoucnosti dále v roli trvalého bydlení.

Konstrukce dřevostaveb

domů vychází z léty osvědčeného systému tzv. Plattform frame system, jehož kolébkou je USA, s více než 60% podílem dřevodomů na celkové bytové výstavbě. Jedná se o sloupkový systém, jehož prostorová tuhost je zajištěna ztužením konstrukce stropu a stěn. Požadované tuhosti stěn a stropů je dosaženo OSB deskami (dřevoštěpkové desky), které jsou na sloupkovou kostru připevněny z obou stran. Vnitřní povrch stěn je potom tvořen obvykle sádrokartonem nebo palubkovým obkladem. Vnější povrch bývá ze strukturální omítky nebo z palubek. Vše záleží na přání zákazníka.

Tepelná izolace

je jednou z předností dřevodomů, která stavebníkům zásadně snižuje finanční náklady na vytápění. Součinitel prostupu tepla U = 0,124 W/m2K dle ČSN EN ISO 6946 . Výpočet je zpracován programem URSA Střecha 2.5.3. Obvodová stěna má následující skladbu, směrem z interiérů do exteriéru.

  1. Sádrokarton 12,5 mm na roštu
  2. Vláknitá izolace URSA 50 mm
  3. Parobrzda
  4. OSB desky 15 mm
  5. Vláknitá izolace URSA 140 mm, mezi svislé hranoly 140/50,
    osová vzdálenost 625 mm.
  6. OSB desky 15 mm
  7. Polystyren URS XPS 100 mm
  8. Strukturální omítka.

Jsme schopni navrhnout a doložit výpočtem, včetně bilance kondenzátu jakoukoliv skladbu obvodové stěny, ať již s větranou či nevětranou fasádou. Výše popsaná skladba je klienty nejčastěji požadována. Samozřejmě s klientem probereme problematiku difúze vodních par atd.

Pro zajímavost a pro srovnání uvádíme parametry omítnuté stěny z plných cihel tl. 45 cm. U = 1,179 W/m2K. Aby stěna z plných cihel měla stejný tepelný odpor jako stěna uvedené dřevostavby, musela by mít tloušťku 420 cm. Další porovnání jsou zde.

Architektura rodinných dřevodomů

Jsme schopni vyprojektovat prakticky jakýkoliv domek podle individuálního přání, lokality nebo účelu, který má stavba splňovat. Zájemce o dřevodomek by si ale měl uvědomit, že dřevostavba je odlišná konstrukce od klasické zděné stavby a že některé konstrukční a tepelnětechnické přednosti těchto staveb by neměly být degradovány převodem do často módní ale neracionální podoby klasické zděné stavby. Nejnovější trendy v USA, Austrálii, Německu, Rakousku a Švýcarsku jasně odlišují architekturu dřevostaveb od klasické zděné stavby. Také my zastáváme, zejména s ohledem na racionalitu a energetickou úspornost konstrukce, tento ve světě již jednoznačný trend.

Individuální přístup

Jsme toho názoru, že kvalitní stavba a spokojenost na straně investora i dodavatele může vzniknout pouze při individuálním přístupu. Nedokážeme si představit, že dům lze vybrat v katalogu bez jakéhokoliv vztahu k pozemku a potom ho kdykoliv a kdekoliv postavit. Z tohoto důvodu chceme se zákazníkem spolupracovat od první úvahy o stavbě domku, až po kolaudaci. Každý zákazník má možnost předem s námi konzultovat vhodnost pozemku, který společně se zákazníkem navštívíme, architekturu, dispoziční řešení, konstrukci, rozsah vybavení, investiční náklady až po zajištění financování hypotékou, případně navštívit některý již dříve námi postavený dřevodomek. Myslíme si, že jenom dobrá příprava může zamezit zklamání a zbytečným finančním ztrátám.

Návštěva pozemku a veškeré konzultace před vlastní objednávkou jsou zdarma. Využijte těchto služeb v plném rozsahu, protože jedině tak si vytvoříte jasnou a konkrétní představu co, za kolik peněz, v jakém termínu a v jaké kvalitě můžete očekávat. Operaci slepého střeva jistě svěříte lékaři, nikoliv krejčímu. Stavbu dřevodomku svěřte raději těm, kteří se tomuto oboru profesionálně věnují.

DED 2024 Design and Programming by - IvoWeb